Vår story

Plankkungen AB är ett lokalt cateringföretag i Jönköping som har en lång erfarenhet av att leverera mat för olika tillställningar och evenemang.

Vi tillagar all mat från grunden i våra egna kök och levererar allt i mobila värme/kylskåp med egna chaufförer i egna bilar. Allt för att kvalitetssäkra alla leden. Vi har en platt organisationsmodell som innebär att vi har korta beslutsvägar och att vi redan i ett tidigt skede kan agera för att tillgodose kundens behov. Vi är idag Smålands största tillverkare av exotiska plankor och smörgåstårtor.

Under de gånga åren har vi hunnit med att vara cateringleverantör åt Jönköpings kommun, flertalet ICA-butiker samt underentreprenör till andra caféer. När du anlitar oss vill vi att du ska känna dig trygg och nöjd. 

 
Vår miljöpolicy - minska matavfallet

Vår miljöpolicy - minska matavfallet

Inköpspolicy

Tack vare vår platta organisationsmodell har vi följaktligen en överskådlig bild över våra kundbeställningar och kan därför också planera våra inköp. Våra stora kyl-och frysutrymmen möjliggör stora inköpskvantiteter vilket bidrar till färre leveranstillfällen och därmed minskade miljöutsläpp. Vårt mål är att stödja lokala och säsongsanpassade produkter. Vi samarbetar därför med lokala leverantörer inom ett flertal kategorier såsom kött, fisk, mejeriprodukter, bageri, frukt och grönsaker.

Vi strävar i största möjliga mån efter att använda hållbar utrustning och hållbart material. Det omfattar städprodukter, engångsmaterial, kontorsutrustning- och material.

Miljöbevakning

Vår verksamhetsansvarige håller sig aktivt uppdaterad om nya regler avseende miljöfrågor genom att gå på kurser, vara uppkopplad till naturvårdsverkets- och livsmedelsverkets hemsida samt genom att prenumerera på olika facktidningar.

Avfall och källsortering

I anknytning till de lokaler som vi finns inhysta i finns stora återvinningsstationer som erbjuder betydande möjligheter till att främja miljön. Uppdelning av förpackningsmaterial, plast, glas, pallar osv. finns tillgängligt. I den mån något visst material eller produkt inte kan källsorteras forslas det bort till kommunens återvinningsstation. Vi kräver i möjligaste mån att leveranserna av våra ”råvaror” är förpackade så att vi slipper onödig hantering av engångspallar, engångskärl, eller dammande säckar.

Energiutsläpp

Vi arbetar för att i möjligaste mån minska miljöpåverkan från transporter av varor. Det gör vi genom att ställa krav på våra leverantörer om förbättrad samordning av leveranser till våra uppdrag, samt genom att styra inköpen till färre leverantörer för att minska det totala antalet leveranser. Ytterligare ett led i vår miljöpolicy och ambition att minska vår miljöpåverkan handlar om att i möjligaste mån offerera samt skicka fakturor via e-post istället för vanlig postgång.