Tävlingsvillkor

1. Tävlingen organiseras utav Plankkungen AB.

2. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av Facebook. 

3. Din Facebook-profil måste vara skapad i enlighet med Facebook Community Rules. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.

4. Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande.

5. Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Plankkungen AB. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Plankkungen AB får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Plankkungen AB:s normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

6. Vinnaren utses utav en jury hos Plankkungen. Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas.

7. Vinnaren annonseras på Facebook-sidan utav Plankkungen genom ett svar på vinnarens bidrag samt i ett inlägg på sidan.

9. Vinsten är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

10. Vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter till ett likvärdig pris. Eventuell vinstskatt betalas utav vinnaren.